Gravitational energy.Energie Verde

căutare personalizată

Lucru mecanic multiplu

 

Legea lucrului mecanic multiplu
Scurt istoric privitor la lucru mecanic (clasic):

Citez din link:

http://ro.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
“… James Prescott Joule (pronunțat în engleză /d͡ʒeɪmz ˈprɛskət d͡ʒuːl/[1]; n. 24 decembrie 1818, d.11 octombrie 1889) a fost un fizician englez autodidact și un fabricant de bere. A devenit celebru datorită unei experiențe celebre, destinată a determina echivalentul mecanic al caloriei, efectuată în anul 1842. Prin această experiență, Joule a verificat principiul conservării și transformării energiei.

A enunțat în 1841 legea transformării energiei în conductoare, conform căreia energia disipată sub formă de căldură la trecerea curentului electric printr-un conductor este proporțională curezistența conductorului, cu pătratul intensității curentului și cu timpul, E =RI2t. Această echivalare este cunoscută ca legea lui Joule.

Este descoperitorul efectului magnetostrictiv, pe care l-a explicat în anul 1847.
A adus o contribuție importantă și în fizica moleculară, stabilind că energia internă a unui gazdepinde de temperatură și a calculat viteza moleculelor unui gaz, pentru prima dată în fizică.

Împreună cu William Thomson, în 1852, a observat că micșorarea temperaturii unui gaz ce se destinde fără a efectua un lucru mecanic, numit efect Joule - Thomson.
Datorită importantului său rol din fizică, unitatea de măsură a energiei a fost numită în onoarea sa joule

Lucru mecanic multiplu
Pentru faptul ca inventia mileniului 3 este noutate absoluta, in locul referintelor bibliografice este necesar a se analiza cel putin lucrarile cu titlu’: Descriere.ro (primele ~5 pagini), Virtual ansamblu, Images (figurile folosite la inventie), legile parghiilor de ordin zero (grup cu 8 parghii fara brat scurt), legile excentricitaţii permanente, franarea turbinei etc. Caculele adecvate inventiei sunt postate si  in lucrarea cu titlu’: turbina gravitationala mixta, la finalul lucrarii, link:
 http://www.gravitationalturbines-lucrumecanicmultiplu.com/turb%20gravitationala%20mixta.html 

Pag. 1

                 Pentru a se intelege legea lucrului mecanic multiplu este necesar sa se analizeze teoria entropiei controlate, incepand cu descrierea fig. 1 si fig. N/2 din, link: 
http://www.gravitationalturbines-lucrumecanicmultiplu.com/entropie%20controlata.html 

               Grupul celor 8 parghii fara brat scurt produc “Lucru mecanic multiplu” gratuit. Lucru mecanic multiplu produce excentricitatea permanenta care roteste din interior sau din exterior turbinele gravitationale realizate dintr-un grup de chesoane sudate intre ele (conf. fig. 1) sau dintr-un tambur conform fig. 2/A.

               Este cunoscut că: ``lucrul mecanic al greutăţii este independent de drumul parcurs de punctul material şi de legea mişcării acestuia şi este egal cu produsul greutăţii prin diferenţa de nivel h, dintre poziţia iniţială şi cea finală a punctului material``

               Folosim formula L=mgh, cu datele de la infrastructura turbinai mixte. (valorile sunt facultative, toti parametrii sunt in raport cu rot/min, si tipul turbinei etc. Calculele de la final sunt estimative)

              Este cunoscut faptul că la ridicare avem L= – mgh şi la coborîre avem L=mgh de unde rezultă la un drum închis lucru mecanic egal cu 0. Conform fig. 1, se manipulează 16 greutăţi care doar aparent au drumul închis şi  are  L > 0 Pentru a demostra acest lucru e necesar completări la lucru mecanic.

                Dacă în acelaşi timp mai multe pârghii realizează simultan lucruri mecanice diferite conf. fig. 1, cu drum aparent închis, şi nu pot fi calculate prin formula clasică, atunci se impune completarea lucrului mecanic clasic cu noi teoreme şi formule care să corespundă noilor cerinţe de calcul.  

                Legea LUCRULUI MECANIC MULTIPLU sustine cu teorie si calcule inventia mileniului 3, prin care in viitor  fi-va cunoscut Lmm cu:  trei teoreme şi trei formule.

     Pentru formule vom folosi:
Lmm min. = Lucru mecanic multiplu minim, calcul pentru 3 chesoane cu formula: 

Pag. 2

Lmm min. = {Cmg – (Umg : 2)} x h; 
greutăţile ce se ridică înfluienţează pozitiv excentricitatea turbinei ~50% din timpul necesar ridicării.

Lmm = Lucru mecanic multiplu, calcule pentru 8 greutati cu parametrii: m=8000kg si h=10.5m: 

Lmm = x(Cmgh – Umgh*) si rezulta la 8 greutati: Lmm = x(6mgh)

Lmm max. = Lucru mecanic multiplu maxim, calculat cu formula: 
Lmm max. = x(Cmgh – Umgh*) + y(Smgh**); Coeficienţii x şi y fi-vor finalizaţi după implementarea  invenţiei.
Pentru calcule estimative: 
C = puncte materiale care coboară (la prima faza 8 greutăţi şi la faza a doua 7 greutăţi); 
U = doua puncte materiale (doua greutaţi) care urcă numai la faza a doua; 
S = puncte materiale care staţionează [(la prima faza 8 greutăţi (in centrul ipotetic al turbinei gravitationale) şi la faza a doua 7 greutăţi (in centrul ipotetic al turbinei gravitationale)];   
h = înălţimea punctelor materiale care coboară (este mai mare dar diferenta este nesemnificativa);
h* = înălţimea punctelor materiale care urcă (este mai mică dar diferenţa este nesemnificativă); 
h** = înălţimea punctelor materiale care staţionează este nula. h** = 0; 

Din calcule estimative rezultă: C=S+U  şi   h=h**+h*  ;   C=8 (la prima faza) ,  C=7 (la faza a 2-a); S=8 (la prima faza), S=7 (la faza a 2-a) si pentru cateva clipe S=6;  U=2 (numai la faza a 2-a); Pentru calcule scadem 2 grutati (pentru frecari etc) si rezulta [C=8 – C=2] = C=6. Parametrii pentru calcule: 8 greutati coboara la prima faza si numai 6 greutati se calculeaza pentru faza a 2–a;  h=10.5m; h** = 0 ;  [h* = 5.25m + h* = 5.25m] = h*10.5m. Calculele finale se realizeaza dupa probele preliminare.

Prima teorema (cu castig nesemnificativ)

       1 –  Lucru mecanic multiplu e posibil numai dacă în acelaşi timp acţionează cel puţin 3 pârghii (cu 6 puncte materiale) în permanenţă numai în cadranele 1 şi 4 sau 2 şi 3 în sens trigonometric, cu condiţia să se dimensioneze cele 3 chesoane ale turbinei astfel încât greutatea excentrică să poată roti turbina. Mărindu-se raza, greutatea sau ambele până când din calcule rezultă castig de energie, şi în varianta în care se depăşeşte, punctul (D) de la fig. 1. Si rezulta formula  Lmm min. = ~{Cmg – (Umg : 2)} x h;

Pag. 3

        Lmm e posibil şi dacă se respectă a doua teoremă. 

       2 –. Lucru mecanic multiplu este posibil numai dacă în acelaşi timp, cel mult, două puncte materiale urcă (de la o pârghie la faza a doua), şi alte cel puţin 7 puncte materiale coboară (de la 7 pârghii fara brat scurt, la faza a doua), cu condiţia ca punctele materiale care coboară să realizeze o excentricitate permanentă numai în cadranele 1 şi 4 sau 2 şi 3 în sens trigonometric. In drumul celor 8 forte neconservative (8 parghii fara brat scurt) numai 2 înălţimi se anulează din cele 8 înăltimi la faza a doua conf. invenţiei si fig 1, astfel:

greutatea G8 la faza a doua conf. inventiei si fig. 1, care se ridica din pozitia A pana in pozitia C’- D’, anuleaza si inaltimea completa a greutatii G1 care coboaara din pozitia C’- D’ deodata cu turbina gravitationala si in sensul de rotatie al turbinei, deoarece in fiecare ciclu se pot anula numai doua parghii egale ca valoare, pentru ca se deplasea in sensuri diferite cu valori unghiulare egale, cu aceeasi inaltime, conf. inventive si fig. 1, acest lucru este dovedit cu calcule, la exemplul elementar, la prima proba in lucrarea cu titlul *Turbina gravitational mixta*. La această teoremă se utilizează cel puţin 8 chesoane rezultând 8 pârghii fara brat scurt). Rezulta formula   Lmm = x(6mgh)

         Lmm > 0 şi la a 3-a teoremă:

        3 – Atunci când avem toate punctele materiale excentrice (toate cele 16 puncte materiale) numai în cadranele 1 şi 4  sau 2 şi 3 în sens trigonometric, atât la urcare cât şi la coborâre, înălţimile punctelor materiale nu se anulează, datorită faptului ca toate punctele materiale sunt pe aceeaşi rază (atât cele 2 care urcă precum si cele 7 care coboară). Acest lucru este posibil numai dacă se face mai scurtă tija de legătură dintre cele 2 greutăţi (la fiecare cheson).
              Rezultă: Lmm max. = x(Cmgh – Umgh*) + y(mg)
 

Cele 3 teoreme si 3 formule se vor completa de specialisti sau inventator dupa implementarea inventiei.
          Coeficienţii x şi y fi-vor finalizaţi după probele preliminare in raport cu: 
          Coeficientul x si  x’ este diferit ca valoare în raport cu: 
 
– Excentricitatea permanentă numai în cadranele 1 şi 4 în sens trigonometric, conf. fig. 1 si fig. 2/A. 
– Greutatea turbinei gravitaţionale şi a greutăţilor excentrice, conform inventie. 
– Diametrul turbinelor gravitaţionale, diametrul arborelui, numărul rotaţiilor pe minut, numărul punctelor materiale la chesoane sau tambur, numarul chesoanelor, tipul turbinelor gravitationale realizate din chesoane sau tambur etc. Dupa implementarea inventiei se face un tabel tipizat, cu valori pentru coeficenti la toate tipurile de turbine.
           Această relaţie între greutăţii şi excentricitatea celor care coboară e posibilă doar în cazul utilizării de pârghii fară braţ scurt, conf. fig. 1 si fig. 2/A, la care se elimină din formula un braţ, calculându-se în locul braţului conform invenţie doar circa 0,03m, toleranţă dovedită la proiectul preliminar existent la OSIM, la file diverse, si la CBI nr. 670/11.06.1999 sau nr. 167/19.12.2002 sau nr. 13/11.01.2007 etc.

Pag. 4

            Cu acţionare hidraulică sau pneumatică, conf. fig, 3 sau fig. 4, se poate realiza în permanenţă plasarea ambelor greutăţi la extremităţile razei. conform detaliu 3/C din fig. 3.

            La invenţie, conform fig. 1, greutăţile care urcă depăşesc centrul turbinei, puţin, doar câteva clipe, la calcule se poate folosi formulele redactate în raport cu poziţia greutăţilor faţă de centrul turbinei.

         Cunoscând cele redactate mai sus se poate face calcule cu formulele lucrului mecanic şi a lucrului mecanic multiplu, folosind datele de la infrastructura turbinei gravitationale mixte.

Daca utilizam parametrii: una greutate m=8000kg (8000kg*8buc=64000kg) si h=10.5m cu inaltimile derivate avem:

La urcare: în permanenţă doar două greutăţi se ridică, exemplu ciclu unu de la fig. 1:
(g8’ cu h=5.25m)+(g8” cu h=5.25m) = - ~10.5m.
La coborâre: avem înălţimea G1’ de ~10.5m, exemplu de la ciclu 1, dupa deblocare pentru functionare. 

 Timpul în care 8 greutăţi coboară înălţimea de h=10.5m este mai mare decat timpul în care se ridică cele două greutăţi la h=10.5m, conf. inventiei si celor doua faze, pentru calcule cu formula L=mgh nu are importanta. Conf. calcule redactate mai sus sau scazut 2 greutati din 8 greutati deoarece:

-greutatea G8’ si G8”, care se ridica din pozitia A inspre pozitia C’- D’, anuleaza inaltimea completa a greutatii G1’ care coboaara din pozitia C’- D’ (deodata cu turbina gravitationala si in sensul de rotatie al turbinei), pentru ca in fiecare ciclu se pot anula numai doua parghii egale ca valoare, pentru ca se deplaseaza in sensuri diferite cu valori unghiulare egale, cu aceeasi inaltime, conf. inventie, fig. 1 si fig. N/2, acest lucru este dovedit cu calcule, la lucrarea cu titlul turbine gravitationala mixta.
-a doua greutate se scade pentru diverse pierderi inclusiv frecarile.
Dacă înălţimile se anulează ne rămâne: 
C+S+U=16 greutăţi din care doar două greutăţi se ridică, 16 – 2 =14 greutăţi.

Pag. 5

De unde rezultă că în permanenţă sunt cel putin 7 greutăţi pe circumferinţă şi 7 greutăţi în centrul turbinei gravitaţionale. Pentru pierderi diverse (frecări; depăşirea punctelor D şi B` la ridicarea greutăţilor etc.) luăm în calcul pe circumferinţă numai şase greutăţi în loc de opt greutăţi şi avem:  
C = S + U  ;  h = h* + h**;  astfel avem formula : 
Lmm=Cmgh – Umgh* rezultă conf. fig.1,  
Lmm = x(6mgh)

           Dacă acţionăm greutăţile cu energie hidraulică sau pneumatică putem realiza depăşirea de 0, în permanenţă, obţinând pârghii, la care vom avea ambele greutăţi plasate pe aceiaşi rază la extremităţile ei (intre circumferinta si centrul turbinei gravitationale, fara a depasi axa ipotetica) înfuienţând pozitiv excentricitatea turbinei, si punctul material care se ridica de pe circumferinta in centrul turbinei gravitationale sa consume cel mult 25% din intervalul de timp in care se produce un ciclu.

          Astfel avem centrul de greutate al greutatilor din centrul turbinei gravitationale numai in cadranele 1 şi 4 în sens trigonometric. În acest caz formula lucrului mecanic multiplu nu mai este valabilă, deoarece greutăţile care staţionează nu mai sunt în centrul turbinei şi înfluenţează pozitiv excentricitatea  cumulându-se cu cele de pe circumferinţă. În acest caz (particular) avem o altă formulă Lmm max. = x(Cmgh – Umgh*) + y(mg) Coeficienţii x şi y vor fi finalizaţi după realizarea unei turbine gravitaţionale conform invenţie.

          Acum ştim că cele``6mg``acţionează simultan în permanenţă în ambele cadrane conform fig. 1, respectiv la 180 grade, cele 8 greutăţi fiind plasate la 157,5 grade cu o înălţime de 10.5m. În fiecare moment toate greutăţile de pe circumferinţă se deplasează simultan, toate cele opt greutăţii, nu o singură greutate, de unde putem deduce deplasarea simultană a ``6mgh, nu numai ,6mg`` de unde rezultă următoarele formule; Lmm=x(6mgh); Lmm max.=x(Cmgh – Umgh*) + y(mg).

          Calculele care au sustinut formulele mentionate mai sus nu au fost luate in considerare de OSIM, astfel inventatorul a renuntat de-a le mai redacta.

          Iventatorul nu recomandă fabricarea unei turbine cu diametru foarte mare, deoarece cu costuri de producţie mult mai mici se realizează aceeaşi putere instalată cu turbine gravitaţionale având diametre mult mai mici dar cu rot/min. mai mari.

         Turbinele gravitaţionale mixte sunt superioare oricăror turbine hidraulice sau nucleoroelectrice din lume deoarece grupul cu pârghii, conf. invenţie, realizează orice forţă dorim, la arbore, din proiectare.

Pag. 6

         Inventia utilizeaza pentru functionare grupuri cu forte neconservative (grupuri cu parghii fara brat scurt) care produce pentru prima data, in era noastra, lucru mecanic gratuit la arborele turbinei gravitationale, conf. inventie.

         Turbinele gravitationale inainte de deblocare pentru functionare are structura metalica a celor opt chesoane conservativa si greutatile de pe circumferinta cu energie potentiala.

          Dupa deblocare in timpul functionarii prin manipularea celor 16 greutati egale conf. inventie cele 8 chesoane prin rotire isi schimba caracterul intr-un caracter distinctiv si devin 8 parghii de ordin zero iar cele 8 greutati de pe circumferinta sunt 8 forte neconservative care rotesc turbina gravitatonala.

        In tot timpul functionarii campul gravitational al pamantului conservativ (din afara sistemului de parghii) atrage cele 8 greutati de pe circumferinta (8 forte neconservative) care produce lucru mecanic gratuit (conservativ) la arborele turbinei gravitationale care interactioneaza cu exteriorul prin multiplicator si mai multe generatoare (utilizand alt drum in exteriorul sistemului neconservativ).

        Numai in acest mod prin interactiunile lor reciproce ajunge in echilibru structura neconservativa (a celor 8 parghii de ordin zero, fara brat scurt) cu structura fortelor conservative si pentru prima data in era noastra se realizeaza implementarea grupurilor cu forte neconservative intr-un sistem conservativ cu castig de energie mecanica gratuita.

         Grupul cu 8 forte neconservative produce lucru mecanic gratuit si energie electrica aproape gratuita fiindca foloseste in timpul functionarii un grup cu 8 parghii fara brat scurt, care nu are: un moment a fortei de sens contrar, actiune-reactiune, echilibru dinamic, conf. inventie fig. 1 si fig. N/2.
          Din aceeasi cauza grupul cu 8 parghii fara brat scurt nu sunt compatibile cu: Legile lui Newton, a 2-a Lege a Termodinamicii (legea entropiei) si nici cu Legea conservarii energiei.

          Inventia nu incalca Legea conservarii energiei deoarece: numai in cazul in care caracteristicile miscarii mecanice a unui sistem sunt determinate doar de prezenta unor forte conservative, energia mecanica totala este o constanta a miscarii.

Pag. 7


E = T + V = constant. (E = energia mecanica totală. T = energia cinetica si V = energia potentiala).  Deci,  Legea conservarii energiei mecanice se respecta numai in cazul sistemelor conservative care folosesc forte conservative.

Cand caracteristicile miscarii sunt determinate de alte tipuri de forte, se vorbeste despre legea conservarii energiei numai in sens general. 
Inventia in timpul functionarii, foloseste numai *grupuri cu forte neconservative*. Conf. inventie fortele neconservative sunt diametral opuse fortelor conservative.

Grupurile cu parghii produce excentricitatea permanenta si roteste din interior sau din exterior turbinele gravitationale, de orice tip, realizate dintr-un grup de chesoane sudate intre ele conf. fig. 1, sau dintr-un tambur conf. fig. 2/A.

Cele 8 parghii fara brat scurt sunt in timpul functionarii 8 forte neconservative, care are punctual de sprijin in centrul ipotetic al turbinei gravitationale, care este sustinuta de 2 arbori, care se rotesc in interiorul a doua semilagare cu rulmenti conform inventie si pozitia 2.

Pentru a afla cum functioneaza grupul cu 8 forte neconservative, conf. inventie fig. 1 si fig. N/2, trebuie urmarita simulerea video, link:  
http://www.gravitationalturbines-lucrumecanicmultiplu.com/virtual%20ansamblu.html 

Calcule estimative subevaluate cu formula L=mgh, pentru 8 parghii de ordin zero
Formula lucrului mecanic (L=mgh) nu include si varianta in care greutatea aflata in camp gravitational este franata (sau tinuta fortat pe drumul parcurs) si de alte forte (multiplicator, generatoare etc). Numai din aceasta cauza calculele se realizeaza cu greutati in cadere libera si cu inaltime medie.

Conf. calcule estimative,  cu parametrii: una greutate m=8000kg (8000kg*8buc=64000kg) si h=10.5m, realizate de inventator. Inaltimea corecta pentru a calcula energia cedata de cele 8 greutati integral (complet), la prima faza in intervalul de cel putin 75% cat dureaza coborarea lor, este intre h=5.25m (energie minima cedata) si h=7.875m (energie maxima cedata) conf. inventie fig. 1 si fig. N/2.

Pog. 8

Daca pentru calcule se foloseste formula lucrului mecanic (L=mgh), la fiecare greutate din cele 8 greutati se poate face calcule corecte numai in cadere libera, cu inaltimea proprie corespunzatoare figurii N/2, pentru ca: 
la prima faza, dupa deblocare, cele 8 parghii fara brat scurt, nu are: un moment a fortei de sens contrar, actiune-reactiune, echilibru dinamic etc.

Pentru a exploata aceste 8 forte neconservative, sistemul deschis cu 8 parghii fara brat scurt, interactioneaza cu *exteriorul* prin arborele turbinei si transmite miscarea de rotatie pe alt drum in exteriorul sistemului, la cel putin doua multiplicatoare si mai multe generatoare, conf. inventie.

Calcule estimativesubevaluate la PRIMA FAZA,
cu parametrii: una greutate m=8000kg (8000kg*8buc=64000kg) si h=10.5m. Conf. calcule estimative realizate de inventator, inaltimea pentru a calcula energia cedata de cele 8 greutati complet, la prima faza, in intervalul de cel putin 75% cat dureaza coborarea lor, este intre h=5.25m (energie minima cedata) si h=7.875m (energie maxima cedata) conf. inv. si fig. N/2.

Bilantului energetic, la cele 8 forte neconservative (8 parghii fara brat scurt), se face calculand separat fiecare faza distincta. Se face diferenta si rezulta lucrul mecanic gratuit, CEDAT prin arbore la multiplicatorul de turatie si generatoare pentru transformare in energie electrica.

Energia consumata (primita) de multiplicator si generatoare rezulta numai daca se scade din energia cedata de cele 8 greutati (3605616J) la prima faza, energia primita (823200J) de cele doua greutati care se ridica, la a doua faza, conf. inventie, si rezulta: 3605616J – 823200J = 2782416J castig gratuit de lucru mecanic, fiindca forta de gravitaţie este gratuita.

In prima faza la toate tipurile de turbine gravitationale se consuma cel putin 75% din timpul in care se produce ciclul, viteza turbinei este din ce in ce mai mare (creste)  conf. inventie.

In prima faza se cupleaza la arborele turbinei multiplicatorul de turatie si cele doua generatoare si se calculeaza cu formula lucrului mecanic, energia cedata de cele 8 greutati, in cadere libera, conf. inventie si fig. N/2: 8000(kg)*5.74875(m)*8(buc)*9.8 = 3605616J.

Pag. 9

Calcule estimative subevaluate la FAZA A DOUA.
Cand incepe a doua faza, cu ridicarea celor doua greutati, conf. inventie, viteza turbinei gravitationale este din ce in ce mai mica (scade) pana incepe alt ciclu, conf. inventie.

1 – sunt cuplate la arborele turbinei multiplicatorul de turatie si cele doua generatoare.
2 –se ridica greutatea de la altitudinea minima spre centrul turbinei conf. inv. si fig. 1.
3 –se calculeaza numai intervalul de cel mult 25% dintr-un CICLU in care se ridica cele doua greutati si castigul de la cele 7 greutati care coboara odata cu turbina conf. inventie si fig. 1.

Cele 2 greutati care se ridica conf. inventie si fig. 1, la faza a doua, nu afecteaza in niciun fel cele 7 greutati care coboara deoarece:

cele 2 greutati sunt ridicate cu energie electrica din afara sistemului deschis si nu afecteaza in niciun fel cele 7 greutati care coboara, in acelasi interval de timp in faza a doua, deoarece intre ele nu exista interactiune.

Ambele operatii, in faza a doua, au actiune distincta si nu se influenteaza reciproc.
-Conf. formula lucrului mecanic, forta de gravitatie atrage cele doua greutati (G8’ si G8”) la fel si daca le ridicam in timpul functionarii ciclice a turbinei precum si daca le calculam SEPARAT, deoarece rezultatul este acelasi.

-Energia cedata de cele 7 greutati, indiferent de valoarea ei, la faza a doua, este inclusa in energia cedata de cele 8 greutati, la prima faza, conf. inventie.

Energia pierduta (consumata) de cele 2 greutati care se ridica conf. inventie si fig. 1, este de: 16000(kg)*5.25(m)*9.8 = 823200J. Inaltimea celor doua greutati este de 10.5m (10.5/2=5.25).

Se face diferenta si rezulta: 3605616J – 823200J = 2782416J castig continuu GRATUIT deoarece la toate turbinele gravitationale in tot timpul functionarii se autoalimenteaza din afara sistemului DESCHIS de parghii, din castigul propriu, din reteaua de distrubutie proprie cu curent electric, conf. inventie.

Pag. 10


Deci castigul gratuit de lucru mecanic este ~2700000J in tot timpul functionarii, la fiecare ciclu.
Acest castig de energie (lucru mecanic) de 2700000J este si ratia progresiei aritmetice (castig gratuit).
Puterea utila = Lucru mecanic/timp = 2700000J/1s = 2700000W = 2700 KW = 2700 KWh  = ~2.7MWh.
24(ore)*30(de zile)= 720 de ore.

Daca turbina gravitationala functioneaza numai 30 de zile avem: 2.7MWh *720 de ore = ~1900MW
Daca turbina functioneaza un an, avem: 365*24=8760 de ore; 2.7MWh*8760 de ore = ~23600MW

Un castig GRATUIT de 8760 de ori mai mare, numai intr-un an, deoarece forta de gravitatie roteste turbina si realizeaza castigul de lucru mecanic gratuit si energie ELECTRICA aproape gratuita, conf. inventie.

Castigul de energie electrica aproape gratuit la o singura centrala cu turbine gravitationale, conf. inventiei.

Conform fig. 6, avem 10 hale industriale. Dacă în fiecare hală avem 20 turbine gravitationale, la 10 hale, conf. inventie, vom avea 200 turbine gravitaţionale, si rezultă: conf. calculelor de mai sus la o turbina avem ~2.7MW;  la 200 turbine gravitationale rezultă: 200 x 2.7 = 540MW.
Daca centrala gravitationala functioneaza 30 de zile avem: 540MW*720 de ore = ~388800MW
Daca centrala gravitationala functioneaza un an avem: 540MWh*8760 de ore = ~4730400MW

Suprafaţa necesară pentru o centrală electrică gravitaţională cu 200 turbine (inclusiv soseaua de centura a centralei), conf. invenţiei si fig. 6,  este de ~500m², greutatea unei turbine gravitationale (cu parametrii: m=8000kg (8*8000kg=64000kg) si h=10.5m) este de m (masa totala) = ~240000kg (cele 16 greutati =128000kg si constructia metalica = ~112000kg).
Pe aceeaşi suprafaţă daca se dubleaza numărul de rot/min (RPM) la arborele turbinei gravitationale, producţia de energie electrică se dublează fără cheltuieli suplimentare de producţie.
Calcule estimative subevaluate la nivelul unui elev de calasa a IV-a.
Pentru papagali licentiati, pentru pseudo-specialisti, pentru denigratori etc., explic castigul (in plus) de la greutatile care coboara,  intr-un ciclu, in 2 faze, in timpul functionarii turbinei conf. inventie, fig. 1 si fig. 2/N. Citez din lucrarile care sustin inventia:  

Pag. 11

Citez din lucrarile care sustine inventia mileniului 3 “… -daca ciclul este de ~8 secunde, la prima faza in 6 sec. coboara 8 greutati (8 forte neconservative). 

-daca ciclul este de ~8 secunde, la faza a doua in 2 secunde coboara 7 greutati (7 forte neconservative) si se ridica 2 greutati (aproape vertical, 2 forte conservative). 

 

-60/8=7.5 secunde si rezulta ~7 cicluri/min. La prima faza coboara 8 gr.*7 cicluri = 56 greutati/minut. 

-La a doua faza coboara 7 greutati*7 cicluri = 49 greutati si se ridica 2 greutati*7 cic. = 14 greutati/min. 

-Energia cedata de cele 7 greutati, indiferent de valoarea ei, la faza a doua, este inclusa in energia cedata de cele 8 greutati, la prima faza, conf. inventie. 

-Intr-un ciclu, in ~8 secunde, la ambele faze rezulta: 8 greutati – 2 greutati (pentru pierderi) = 6 greutati.

-Intr-un minut, in ~7 cicluri rezuta: 56 greutati – 14 greutati = 42 greutati.

 

-In 60 de minute avem un castig de: 42 greutati*60 minute = 2520 greutati intr-o ora. 

-In 24 de ore rezulta 2520 greutati*24 ore = 60480 greutati. 

-Intr-o luna: 24 de ore*30 de zile = 720 de ore*60480 greutati = 43545600 greutati

-Daca greutatea are 1 kg, la 43545600 greutati, rezulta: un castig de  43545600kg 

-Forta F este echivalenta cu greutatea unei mase de  43545 tone.

-Daca greutatea are 8 tone, la 43545600 greutati, rezulta: 8 tone*43545600 greutati = 348364800 tone.

-Un castig gratuit de 348364800 tone, conform inventie, numai intr-o luna.” 

MOMENTELE FORTELOR
de la infrastructura turbinei gravitationale mixte, privind numai si numai cele 8 parghii de ordin zero, parghii fara brat scurt (active).

Pentru pseudo-specialisti, nespecialisti, amatori etc. care nu inteleg momentele fortelor la turbinele realizate dintr-un grup de 8 chesoane, cu 8 forte neconservative, redactez urmatoarele detalii: 

Pag. 12

Din momentul cand se tracteaza greutatea, aproape vertical,  de pe circumferinta din punctul (A) pana ajunge in centrul turbinei, momentul fortei, produce pierderi in cadranul IV.

In acelasi timp (in acelasi ciclu), momentul fortei produce in sens opus (contrar) aceeasi valoare si in cadranul II, prin tractarea greutati, aproape vertical, din centru pana ajunge pe circumferinta.

Din aceste motivatii momentul fortei se anuleaza reciproc, deoarece in acelasi ciclu are doua valori egale dar contrare (opuse).

Astfel ce se pierde in cadranul IV se castiga in cadranul II, rezultand anularea reciproca a momentelor egale si de sens contrar (opuse).

Asijderi se-ntampla si la vectorul de poziție al punctului de aplicație al forței din cadranul IV caci este contrar (opus) vectorului de poziție al punctului de aplicație al forței din cadranul II.

Aidoma se-ntampla si la bratele pentru care se calculeaza momentele fortelor deoarece un brat este in cadranul IV si cel de-al doilea in cadranul II, conf. inv. si fig. 1, se anuleaza caci au valori egale dar opuse (contrare)

Chiar daca tractarea, aproape verticala, se produce inainte de-a ajunge chesonul in punctul (A) sau dupa ce-a trecut chesonul de punctul (A), deoarece cat se pierde in cadranul 4 se castiga in cadranul 2

 Momentele fortelor din cadranele IV si II nu afecteaza in nici un fel excentricitatea permanenta, deoarece cele doua momente ale fortelor sunt de sens contrar (opus), si se anuleaza reciproc.

La prima faza, din cele redectate mai sus rezulta castig de lucru mecanic gratuit la toate cele 8 parghii de ordin zero, fiindca:
la prima faza, dupa deblocare, cele 8 parghii fara brat scurt, nu are: un moment a fortei de sens contrar, actiune-reactiune, echilibru dinamic etc.

Referitor la inaltimea celor 8 greutati, conf. inventie, fig. 1 si fig. N/2.
Greutatea G8, care se ridica, aproape vertical, din pozitia A pana in pozitia C’- D’, anuleaza si inaltimea completa a greutatii G1 care coboaara din pozitia C’- D’ deodata cu turbina gravitationala si in sensul de rotatie al turbinei 22.5 grade, deoarece in fiecare ciclu se pot anula numai doua parghii egale ca valoare, pentru ca se deplasea in sensuri diferite cu valori unghiulare egale, cu aceeasi inaltime, conf. inventie, fig. 1 si fig. N/2. Acest lucru este dovedit cu calcule, la exemplul elementar, la prima proba si la inventie, in prefata lucrarii cu titlul *turbina gravitationala mixta*.

Pag. 13

Calcule estimative subevaluate cu formula *Lucrului mecanic multiplu*
(Lmm = x(6mgh),
cu parametrii: m=64000kg si h=~5.74875m (inaltimea medie a celor 8 greutati in cadere libera).

Aceasta formula se poate utiliza numai dupa atestarea lucrarii cu titlul *Lucru mecanic multiplu*

Lmm = x(6mgh);   Lmm = x[6(buc)*8000(kg)* ~5.74875(m)*9.8 = ~3605000J].
Valoarea fi-va mult mai mare daca se imulteste si cu coeficentul “x”, datorita formulei lucrului mecanic multiplu calculele se face mai repede si mai usor. Coeficientul “x” de la parghii de ordin zero este diferit de coeficientul “x” de la Lmm.

Cateva din avantajele inventiei mileniului 3, realizata cu 8 parghii fara brat scurt:   
– Inventia produce lucru mecanic gratuit si energie electrica aproape gratuita cu cele mai mici preturi din era noastra, fara poluare, si rezolva energia viitorului.

–  Inventia este o punte de legatura intre fortele conservative si grupurile de forte neconservative. Forta de gravitatie fiind gratuita, turbina gravitationala produce lucru mecanic gratuit.

–turbinele gravitationale daca se implementeaza, la nivel mondial, rezolva partial incalzirea globala prin reducerea poluarii pe Terra cu cel putin 25%, prin: sere, irigatii, baraje de verdeata si opreste estinderea desertului prin realizarea unor oaze de verdeata cu apa extrasa de la adancimi foarte, foarte mari, fiindca lucru mecanic este gratuit.

– turbinele gravitationale rezolva si  problema apei potabile prin desalinizare, fiindca foloseste lucru mecanic gratuit. Si lucru mecanic gratuit produce energie electrica aproape gratuita. 

   – turbinele gravitationale ne ajuta si la dezastre naturale, sau furtuni solare sau furtuni electromagnetice (care distrug sistemele informationale) si fac imposibil de furnizat energia electrica cu procedeul clasic.

Pag. 14

– turbinele gravitationale inlocuieste toate turbinele: eoliene, hidraulice, centrale electrice, centrale termoelectrice, centrale nuclearo-electrice etc. Conf. link:  
http://www.gravitationalturbines-lucrumecanicmultiplu.com/structura%20de%20rezistenta.html  

– turbinele gravitationale conf. inventie are reteaua proprie de distributie in zona in care se asambleaza: case, vile, spitale, firme, sate, orase, pe munte, pe apa, sub apa, sub pamant, oriunde in desert etc., fiindca se fabrica in firme speciale, se transporta, si se asambleaza oriunde este nevoie.

– la turbinele gravitationale proiectarea incepe de la generatorul electric disponibil (de la toate tipurile de turbine care fi-vor inlocuite cu turbina gravitationala), continua cu multiplicatorul si se termina cu proiectarea turbinei.

– datorita turbinelor gravitationale, fiindca energia electrica este aproape gratuita (conf. inventie) incepe era robotilor la toate nivelele, extinzandu-se intr-un ritm accelerat tehnologia din domeniu.

 
Pana in anul ~2050 munca fizica (manuala) fi-va executata complet de roboti. Modularizarea continua a robotilor umanoizi in raport cu noile profesii la nivel global este posibila, numai daca se implementeaza inventia la nivel mondial. Astfel oamenii nu vor mai muri de foame, de frig etc.

Daca nu se implementeaza inventia, la nivel mondial, dezastrele naturale fi-vor din ce in ce mai mari in viitorul apropiat. Dupa implementarea inventiei la nivel mondial incazirea globala fi-va o perioada diminuata, la fel si dezastrele naturale.

Cu voia şi puterea lui Dumnezeu,
inventatorul turbinelor gravitaţionale.
Phone number:  0770561002 /  only in Romanian 
e-mail: sabauioan1@yahoo.com 
cu stimă, Ioan Sabău.


Gravitational turbines

.About Us | Site Map | Contact Us |